Log house plans

Puslapyje yra pateikiami įvairūs, rąstinių pastatų, projektai. Projektai iš įvairių projektavimo firmų, pavienių architektų, ar firmų, kurios gamina ir stato rąstines konstrukcijas, bei turi galimybę projektuoti..
Pasirinkite iš jau esamų projektų arba užsisakykite naują, kreipdamiesi į asociaciją.
Galime patikinti, kad pasirinkę, projektą iš asociacijos tinklapio, jis bus paruoštas pagal visus techninius reikalavimus. Projekte bus, konkrečiai, akcentuojami specifiniai mazgai ar konstruktyviniai sprendimai, be kurių negali būti statomas rąstinis pastatas. Projektui taikant, tik rąstiniams pastatams, būdingas “taisykles” pats pastato vaizdas, t.y. eksterjeras, interjeras ar išplanavimas, nenukenčia.

 

Namas 175 m2

Rąstinio namo projektas Rąstinis namas

 

Association History and Activities

Siekiant apjungti, Lietuvos įmones užsiimančias rąstinių namų/pastatų gamyba ir statyba, 2005 m. buvo įkurta "Rąstinių nanų gamintojų asociacija". Asociacijos steigime dalyvavo aštuonios įmonės, iniciatorės. Vėliau asociacija apjungė nemažą ratą įmonių ir 2007 metais jų jau buvo netoli trisdešimties.
2008 metais asociacija pakeitė pavadinimą.
Po truputį narių skaičius pradėjo mažėti. Didžioji dalis įmonių steigėjų ir ne tik, nesutikdami su, pavadinimą pakeitusios asociacijos vadovybės, vykdoma veikla, sustabdė narystę arba išstojo iš asociacijos.
Šiuo metu, 2005 metais, įkurtoje asociacijoje nebeliko, daugumos, narių steigėjų.
Todėl siekdama pratęsti pradėtą darbą, 2013 metais, "Rąstinių namų gamintojų asociacija" buvo iš naujo įsteigta, tikru savo pavadinimu, ir atnaujino veiklą.

Veikla ir tikslai

Rąstinių namų gamintojų asociacijos tikslas - viešinti visuomėnę, suteikti, kuo daugiau informacijos apie įmones, užsiimančias rąstinių namų projektavimu, gamyba, statyba bei pilnu irengimu. Tinkamai informuoti gyventojus, norintimes susiprojektuoti ir pasistatyti, kokybiškus rąstinius pastatus. Padėti oreantuotis bei atsirinkti tas įmones ar prekinius ženklus, kurie bus naudingi, įgyvendinant savo svajonę, turėti rąstinį namą, pirtį ar pilnai įrengtą sodybą. Architektų ir konstruktorių pagalba tinkamai pasiruošti projektą, kuris atitiktų visus, tokiem pastatam, keliamus reikalavimus.
Vienas iš pagrindinių tikslų yra siekti, kad valstybiniu lygiu, būtų įteisintas “Respublikinis standartas”. Tai yra “Rąstinių pastatų projektavimo, gamybos ir statybos, techniniai reikalavimai” . Siekti, kad standartas būtų patvirtintas atitinkamais, valstybiniais, teisės aktais. Ir kurio pagalba bus galima, nedviprasmiškai, suprasti kas ir kaip turi būti atlikta bei atsižvelgta, projekto ruošimo metu, gamyboje ir svarbiausia, statybos aikštelėje.
Esame įsitikinę, kad valstybinis standartas, privers dar labiau pasitempti ir rinkai pristatyti, ypatingai kokybiškus namus.

Kita Rąstinių namų gamintojų asociacijos veikla ir jos tikslai:
- populiarinti natūralius ir ekologiškus rąstinius namus
- supažindinti su rąstinių namų tendencijomis ir naujovėmis
- apjungti, šia verslo šaka, užsiimančias įmones
- siekti standarto įteisinimo valstybiniu lygiu
- informuoti visuomėnę apie techninių reikalavimų (standarto) butinybę
- didinti įmonių bei pačios verslo šakos konkurencingumą
- informuoti ir viešinti visuomenę
- atstovauti narių interesus parodose, valstybinėse institucijose ir įstaigose
- atstovauti narių interesus užsienyje, plečiant rinkos geografiją
- bendradarbiauti su užsienio analogiškomis asociacijomis ir organizacijomis
- informuoti visuomėnę apie įmones ar prekių ženklus susijusius su rąstinių namų projektavimu, gamyba, statyba bei pilnu įrengimu
- konsultuoti asociacijos narius
- koordinuoti narių veiklą
- atlikti objektų inspektavimą