Log houses standards

Norėtume informuoti visuomenę, kad 2005 metais įkurtos Rąstinių namų gamintojų asociacijos nariai, tiesiogei dalyvavo standartų kurime ir buvo pavedę, asociacijos vadovybei, standartus įteisinti Lietuvos standartizacijos departamente. Tačiau, suklaidinti nariai ir Lietuvos gyventojai, bei melagingai informuojant apie jų butinybę, rąstinių namų standartai nebuvo įteisinti. Tokiu būdu, tam tikri projektavimo, gamybos ir statybos reikalavimai, liko tik nesukonkretintomis vidinėmis taisyklėmis.
Kaip žinia, vienos organizacijos vidinės taisyklės, negali įpareigoti, kitų įmonių užsiimančių rąstinių namų verslu jų laikytis ir kas svarbiausia neįpareigoja, rinkai pristatyti, kokybiškus rąstinius pastatus.
Informuojame, kad pavadinimą pakeitusios asociacijos, internetinėje svetainėje, informacija apie rąstinių namų standartus, yra melaginga.


Standartas “Rąstinės pastatų dalys. Techniniai reikalavimai” neegzistuoja. Jokio teisės akto nėra.


Siekdami ištaisyti šią klaidą, "Rąstinių namų gamintojų asociacija" atnaujino standarto įteisinimą valstybiniu lygiu, pateikiant “Lietuvos Standartizacijos Departamentui” .
Esame įsirikinę, kad “Rąstinių pastatų projektavimo, gamybos ir statybos, techniniai reikalavimai” turi būti ruošiami ir svarstomi “Standartizacijos Departamento” darbo grupėje, bendradarbiaujant, išskirtinai, su rąstinių namų gamintojais, statytojais ir projektuotojais. Standartas, kuris apibrėže “rąstinių pastatų techninius reikalavimus” negali būti taikomas kitų konstrukcijų pastatams, t.y. karkasiniams ir skydiniams namams.
Per ilgus darbo metus, mokantis iš savų klaidų, pasitelkiant specialistų pagalbą, diskutuojant ir analizuojant, bei pritaikant, šimtmetines, užsienio praktikas, standartuose yra išsamiai aprašyti reikalavimai, tiek architektams, konstruktoriams tiek ir gamintojams, statytojams bei atliekantiems pilnus apdailos darbus, priduodant pastatą, eksploatacijai.


Todėl norėtume pabrėžti, kad tik "Rąstinių namų gamintojų asociacijos nariai" intensyviai dalyvaudami standartų kūrime, sugeba pritaikyti visus reikalavimus norint pastatyti kokybišką rąstinį pastatą. Tik asociacijos narys turi konkrečius mazgų brėžinius, kurie privalomi ruošiant projektą. O vėliau bus taikomi statybų metu. Nors, kol kas, nėra valstybiniu lygiu įteisintų rąstinių namų standartų, asociacijos nariai, be išlygų, vadovaujasi ir ateityje vadovausis šiais reikalavimais bei taisyklėmis, iki jų pripažinimo. Manome, kad ir visos kitos rąstinių namų gamybos/statybos įmonės, supras tokio standarto butinybe ir prisijungs prie "Rąstinių namų gamintojų asociacijos", pritardami tik kokybiškų namų projektavimui ir statybai.
Asociacijos nariai, žinodami tam tikras taisykles/reikalavimus, sugeba pastatyti ne tik gražius, jaukius, medžiu kvepiančius namus, bet ir atsižvelgia į pastato proporcijas, eksterjerą, o kas svarbiausia į techninius reikalavimus.